Головний гран-прі України « Золота пектораль»

 

1

Статут

 1. Загальні положення.

1.1. Головний гран – прі України «Золота пектораль» відноситься до найвищої категорії суспільних         відзнак України.

Головний гран – прі України «Золота пектораль»  заснований міжнародною громадською організацією Асамблея ділових кіл з метою відзначення найдостойніших, кращих з кращих особистостей та трудових колективів, які цілим комплексом достоїнств відповідають найвищим  загальноприйнятим нормам людських чеснот та заслуговують найвищої суспільної поваги.

Головний гран – прі України «Золота пектораль»  вручається особі, або колективу за найвищі досягнення в сучасному світі, як символ величі справ та духу, як офіційне визнання суспільством його заслуг, як утвердження статусу високої всенародної поваги на рівні великих володарів, адже у всі  історичні часи рівень поваги суспільства до особи або громади є одним з найвищих мірил, що визначає місце в суспільстві та в пам’яті нащадків.

 1. 2.Присудження Головного гран – прі України «Золота пектораль»  з врученням ексклюзивної відзнаки «Золота пектораль»  здійснюється згідно з рішенням Науково-Експертної Ради Асамблеї ділових кіл.

Глибока філософія «Золотої пекторалі» образно відтворює матеріально-духовну сутність людського буття. Середній ярус пекторалі символізує світ природної благодаті, який є основою всього земного. Верхній ярус символізує реальне людське життя з його побутом та професійною діяльністю. Нижній ярус, через інстинктивні мотиви боротьби між міфічними та дійсними істотами відтворюють жорстоку  реальність самоутвердження та конкуренції в змаганні за першість. Первинне призначення пекторалі-нагрудний знак шляхетності та влади скіфського царя. Образне перетворення пекторалі в сучасну відзнаку є популяризацією її величі,  продовженням її історичного життя, розбудовою її генеалогічного «древа», свідченням і нерозривності традицій людських поколінь.

 1. Порядок представлення до нагороди.
 1. 1. Подання щодо висунення кандидатів на здобуття Головного гран – прі України «Золота пектораль» направляється в Науково-Експертну Раду  Асамблеї ділових кіл з доданням таких матеріалів:
 • анкета претендента (за встановленим зразком);
 • відомості, що характеризують лідируючі позиції претендента в його сфері діяльності з перерахуванням конкретних соціально-економічних вітчизняних або міжнародних проектів і програм;
 • рекомендаційні листи (від держадміністрації, ділових партнерів, громадських організацій) завірені печаткою і підписом керівника організації, яка представляє претендента;
 • два кольорові фото (4х6 см) для особи, для підприємства – фото керівника.

2.2.Рішення Науково-експертної Ради Асамблеї ділових кіл про нагородження відзнакою «Золота      пектораль»  здійснюється при наявності однієї з нижченаведених підстав:

 • за видатний внесок у відродження і зміцнення української державності;
 • за визначні заслуги у відродженні духовності, розвитку національної науки і культури;
 • за активну зовнішньополітичну, зовнішньоекономічну, та миротворчу  діяльність, утвердження міжнародного авторитету Української держави, сприяння її інтеграції  в світове співтовариство;
 • за вагому благодійницьку  діяльність;
 • за визначні заслуги в становленні цивілізованих демократичних норм та верховенства міжнародного права, зміцненні міжнародних культурних зв’язків та розвитку ефективних інтеграційних процесів;
 • за вагомі досягнення в розвитку вітчизняної економіки, в розробці високопродуктивних технологій, в організації ефективного конкурентноспроможного виробництва.

2.3.Право висунення кандидатів на здобуття  « Золотої пекторалі»   надається органам державного управління, громадським організаціям, підприємствам – лідерам у своїй сфері діяльності, а також авторитетним політичним і громадським діячам. Пропозиції щодо нагородження можуть також вносити місцеві органи виконавчої влади та лауреати почесного звання «Володар Золотої пекторалі».

2.4.В окремих випадках рішення про присудження претенденту  « Золотої пекторалі»   може бути прийняте безпосередньо Президією Асамблеї ділових кіл.

 

 • Порядок вручення « Золотої пекторалі»

 

 1. Вручення відзнаки « Золота пектораль» здійснює Президія Асамблеї ділових кіл в столиці України м. Києві під час урочистої церемонії  з відповідними почестями, в присутності державних діячів, депутатів Верховної Ради України, керівників провідних підприємств України, представників громадських організацій та засобів масової інформації.
 1. Видання дублікатів « Золотої пекторалі»
  1. При втраті  « Золотої пекторалі» зберігається статус нагородженого, а дублікати  видаються в випадках коли втрата або псування сталося за дії непоборної сили.   
 1. Порядок зберігання еталону відзнаки « Золота пектораль»
  1. Еталон відзнаки « Золотої пекторалі» зберігається в Президії Асамблеї ділових кіл .
  2. Еталон відзнаки « Золотої пекторалі» може бути переданий музейним установам України та іноземних держав для тимчасової експозиції. Порядок передачі, зобов’язання сторін, терміни експонування та інші умови визначаються окремими угодами.

img_3328